DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ekonomi - Manajemen (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2014:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. M HAKIM MARGOYUDHA 01011281419090 - 0 SKS
2. A. RIZKY APRILIANSYAH 01011381419224 - 0 SKS
3. ABDULLAH AZIZ 01011381419231 - 0 SKS
4. ABDURRAHMAN 01011381419191 - 0 SKS
5. ABNA USAMAH 01011381419236 - 0 SKS
6. ADI PATI PRATAMA 01011381419194 - 0 SKS
7. ADI WICAKSONO 01011381419204 - 0 SKS
8. ADITYA RAHMAN 01011381419216 - 0 SKS
9. AGIE RAKHA PRADIPTA 01011381419209 - 0 SKS
10. AGRI FRAHIGAR 01011381419182 - 0 SKS
11. AGUS RIZKI MULYADI 01011381419213 - 0 SKS
12. AHMAD ARKAN ZAIM YUSRI 01011381419233 - 0 SKS
13. AHMAD BIMASENA RIFAI 01011381419157 - 0 SKS
14. ALFERO YONGPI FRANATA 01011381419235 - 0 SKS
15. ALYA KHOIRUNNISA 01011381419196 - 0 SKS
16. ANDI ROBERT 01011181419027 - 0 SKS
17. ANDIKA IMAM FADHILA 01011281419087 - 0 SKS
18. ANDRA DIANSYAH PUTRA 01011381419201 - 0 SKS
19. ANDRE PRAHALIDAN PASMAWI 01011381419145 - 0 SKS
20. ANISA YOANA 01011381419190 - 0 SKS
21. ANJAS NOVIANTO 01011381419171 - 0 SKS
22. ANNENOVA CAROLWYNA G 01011281419124 - 0 SKS
23. ANNISA NABILA 01011381419151 - 0 SKS
24. ANNISA NURMULYASARI 01011281419109 - 0 SKS
25. ANUGERAH PERKASA PUTRA 01011381419202 - 0 SKS
26. ANUGRAH AZASSUKA PRATAMA 01011381419189 - 0 SKS
27. BAGUS PANDU PANGESTU 01011381419220 - 0 SKS
28. BAYU PERMANA 01011281419104 - 0 SKS
29. BELFA MARETA 01011381419221 - 0 SKS
30. DARIAN DWIPANCA BIMA OCTORA 01011381419225 - 0 SKS
31. DEDE KURNIAWAN 01011381419237 - 0 SKS
32. DEO RIZKI ANANDA 01011281419091 - 0 SKS
33. DESSY RACHMA PUTRI 01011381419185 - 0 SKS
34. DESTIN PUTRI K 01011281419101 - 0 SKS
35. DIAN VIDIA PRATIWI 01011381419223 - 0 SKS
36. DIMAS AGUNG DWI SAPUTRA 01011381419147 - 0 SKS
37. DIVANESYA AHADIAH PUTRI PRATAMA 01011381419179 - 0 SKS
38. DWI INTAN SARI 01011381419183 - 0 SKS
39. DWI PRATIWI 01011281419119 - 0 SKS
40. DWI RIZKA 01011281419097 - 0 SKS
41. DWINTA ADELIA 01011281419120 - 0 SKS
42. ELVINDO 01011381419217 - 0 SKS
43. EMIR DWI NUGRAHA 01011381419164 - 0 SKS
44. ENDANG SETIOWATI 01011381419159 - 0 SKS
45. EVAN PRABU KUSUMA JAYA 01011381419205 - 0 SKS
46. FADEL RAHADIAN SANTANA 01011381419172 - 0 SKS
47. FADHLAN SAHWALDI 01011381419143 - 0 SKS
48. FATHURRAHMAN 01011381419173 - 0 SKS
49. FEBRINA RAMADHANI MORGA 01011381419188 - 0 SKS
50. FENY AYU LESTARI 01011381419146 - 0 SKS
51. FIDIA YUSNITA 01011381419166 - 0 SKS
52. FRISKA LENARIANIE 01011381419180 - 0 SKS
53. GERRY HOSEA HIROMITSU 01011381419155 - 0 SKS
54. GHAESANI NURVIANDA 01011381419163 - 0 SKS
55. GUSTI M REZA BASTARI 01011281419130 - 0 SKS
56. INDAH PERMATA 01011381419161 - 0 SKS
57. INGE INDRIANA 01011381419167 - 0 SKS
58. JUNITA DHARMALA SARI 01011381419175 - 0 SKS
59. KARIMA DINI 01011181419061 - 0 SKS
60. KARINA PRIMA DIANY 01011381419168 - 0 SKS
61. KEVIN OSWALD SIAHAAN 01011381419198 - 0 SKS
62. LAILA AZIZAH 01011381419208 - 0 SKS
63. LELI APRIYANI 01011381419232 - 0 SKS
64. M ERICK SYAHPUTRA 01011281419084 - 0 SKS
65. M FURQON 01011381419176 - 0 SKS
66. M ILHAM PRATAMA 01011381419212 - 0 SKS
67. M SAYIDHI 01011381419150 - 0 SKS
68. M SYARIF HIDAYATULLAH 01011381419149 - 0 SKS
69. M. DENIL ASYROF 01011381419219 - 0 SKS
70. M. HANIF SURYANSYAH 01011181419001 - 0 SKS
71. M. NOVERIZKO ADRIANO 01011281419131 - 0 SKS
72. M. RESHA 01011381419227 - 0 SKS
73. M. RIZKY OCTORA 01011381419228 - 0 SKS
74. M. SYAMSOE HABIBI 01011281419089 - 0 SKS
75. M.ARI KIRTI IBRAHIM 01011381419162 - 0 SKS
76. M.AS'ADI HASIFA 01011381419160 - 0 SKS
77. MARWAH KHAIRANI 01011381419156 - 0 SKS
78. MICHELLE 01011281419107 - 0 SKS
79. MIRRAH DWI ASTARI P 01011181419058 - 0 SKS
80. MOHAMMAD GILANG RAMADHANU 01011381419144 - 0 SKS
81. MUHAMMAD ALIF PRASANTO 01011381419207 - 0 SKS
82. MUHAMMAD CANCUT TALIWONDHO 01011381419154 - 0 SKS
83. MUHAMMAD FARHAN RABBIN 01011381419215 - 0 SKS
84. MUHAMMAD RAMA ABDILLAH 01011381419170 - 0 SKS
85. MUHAMMAD RAMDU AKBAR 01011381419165 - 0 SKS
86. MUHAMMAD RIZKY 01011381419158 - 0 SKS
87. MUHAMMAD TRI PUTRA ABADI 01011381419152 - 0 SKS
88. MUKARROMAH WARTIKA SENDY 01011381419214 - 0 SKS
89. MULISA 01011381419178 - 0 SKS
90. NAUFAL SHIDDIQ 01011381419199 - 0 SKS
91. NEISSA MAUDY 01011381419142 - 0 SKS
92. NI KADEK SIAKA DWI DIANTARI 01011381419229 - 0 SKS
93. NIA MARIA 01011381419203 - 0 SKS
94. NURAFNI WULANDARI 01011381419195 - 0 SKS
95. NYIMAS AMALIA H 01011281419083 - 0 SKS
96. OKTAVIA NUR ASTRI 01011381419141 - 0 SKS
97. R.M.RIDHO PRASETYA DWI PUTRA 01011381419192 - 0 SKS
98. RABI'AH DEA IHSANIAH 01011281419096 - 0 SKS
99. RAFDI MAFAZI 01011381419186 - 0 SKS
100. RAHMI 01011381419218 - 0 SKS
101. RECY ANDARIWANI 01011381419187 - 0 SKS
102. REFKI ALTOF 01011281419136 - 0 SKS
103. REVIANSYA AGUS PUTRA 01011381419234 - 0 SKS
104. RHANIE APRILLIA 01011381419193 - 0 SKS
105. RIKI ADIYANTA 01011381419226 - 0 SKS
106. RIYO ANDIKA PRATOMO 01011381419239 - 0 SKS
107. RIZKIKA RAMADHANTY 01011381419153 - 0 SKS
108. RIZKIYAH PRATAMA 01011381419148 - 0 SKS
109. RIZKY VIENA S 01011281419137 - 0 SKS
110. SHERLY REANDITA PUTRI 01011281419093 - 0 SKS
111. SITI NUR KHOLIJAH 01011381419238 - 0 SKS
112. SONI FATUROHMAN 01011381419230 - 0 SKS
113. SRI NURWAHYUNI 01011181419057 - 0 SKS
114. TAMARA KHARISMA RESTU 01011181419059 - 0 SKS
115. TANNYA TAMARA THALIA 01011381419222 - 0 SKS
116. TIARA DWINTA SARI 01011181419022 - 0 SKS
117. TOMMY MEDIANSYAH 01011381419174 - 0 SKS
118. TRI ANGGA SADEWA 01011381419177 - 0 SKS
119. TRI LISKA LESTARI 01011381419140 - 0 SKS
120. WIDIA FITRIANI 01011381419197 - 0 SKS
121. WIKE NOPRIKA SARI 01011381419210 - 0 SKS
122. WILLIA PONDA SAPUTRI 01011281419111 - 0 SKS
123. WIRAWAN MULYA 01011281419115 - 0 SKS
124. YUNITA RISMA RUSMASARI 01011381419169 - 0 SKS

Pilih Program Studi »