DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ekonomi - Akuntansi (D3 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. RAHMAWATI 01090301078 - 0 SKS
2. ABDURROHIM 01090301121 - 0 SKS
3. ACHMAD AKBAR ZULTIYAS 01090301049 - 0 SKS
4. ACHMAD ROYHAN 01090301161 - 0 SKS
5. ADAM NOVIAWAN 01090301024 - 0 SKS
6. ADE NURMALASARI 01090301105 - 0 SKS
7. ADE ROSADY 01090301171 - 0 SKS
8. ADISTIARA 01090301193 - 0 SKS
9. AFRIANSYAH 01090301189 - 0 SKS
10. AGUNG DWI PUTRA 01090301094 - 0 SKS
11. AGUS DWI ARDIANSYAH 01090301138 - 0 SKS
12. ALEN NUARI 01090301034 - 0 SKS
13. ALFIRDAUS ABU KAMAL 01090301153 - 0 SKS
14. AMAL FATHULLAH 01090301116 - 0 SKS
15. ANDEWI RETNA SUSANTI 01090301075 - 0 SKS
16. ANDRI SEMBIRING 01090301120 - 0 SKS
17. ANGGI RANGGAWUNI 01090301111 - 0 SKS
18. ANNISA ALAM NASYROH 01090301026 - 0 SKS
19. APRINA 01090301011 - 0 SKS
20. ARIE AFRIZAL FUTA 01090301041 - 0 SKS
21. AYU OPRA SETIA 01090301022 - 0 SKS
22. BASTIAN AFRIANTO 01090301164 - 0 SKS
23. BASTIAN YUDHA PRATAMA PUTRA 01090301125 - 0 SKS
24. BAYU APRISAL 01090301110 - 0 SKS
25. BULAN FITRIANI 01090301085 - 0 SKS
26. DANI RAHMAD ANDI R 01090301051 - 0 SKS
27. DAVID HOLIS 01090301159 - 0 SKS
28. DEFYARINI TIARHENDI 01090301065 - 0 SKS
29. DENNIS PUTRA ALFARIZIE 01090301043 - 0 SKS
30. DENY IRAWAN 01090301045 - 0 SKS
31. DENY PRATAMA 01090301052 - 0 SKS
32. DESTRIE WULANDARI 01090301029 - 0 SKS
33. DESYANA AULIA SARI 01090301143 - 0 SKS
34. DEWI PUSPA SARI 01090301091 - 0 SKS
35. DHIMAS ABIYOGA 01090301074 - 0 SKS
36. DIANA PUSPITA SARI 01090301114 - 0 SKS
37. DICKAH ASYUNI 01090301140 - 0 SKS
38. DICKY NOVRIANSYAH 01090301079 - 0 SKS
39. DONA PERTIWI PUTRI 01090301151 - 0 SKS
40. DWINDARIA FITRIANI 01090301019 - 0 SKS
41. EGY SUHENDRA 01090301064 - 0 SKS
42. EKA YULIANI 01090301117 - 0 SKS
43. EKO RASYID SAPUTRA 01090301071 - 0 SKS
44. ELFRIDA SIREGAR 01090301182 - 0 SKS
45. ENDAH HABIBI 01090301107 - 0 SKS
46. EVRIADY 01090301073 - 0 SKS
47. FACHRI SYAFAAT 01090301042 - 0 SKS
48. FATHIYAH CENDERA A 01090301016 - 0 SKS
49. FATIMAH MEILINDA 01090301095 - 0 SKS
50. FATRIANTA PURBA 01090301127 - 0 SKS
51. FAULLA CARROLIN 01090301165 - 0 SKS
52. FEIFTIN AMALIA A 01090301032 - 0 SKS
53. FENTY MEZFIA 01090301084 - 0 SKS
54. FERAJANA 01090301124 - 0 SKS
55. FERDINAND M. SINAGA 01090301056 - 0 SKS
56. FETTY ANINDYA 01090301135 - 0 SKS
57. FETTY HASTARI 01090301020 - 0 SKS
58. FICKY ARYATASA P 01090301096 - 0 SKS
59. FIRDA SONIA ALJUFRY 01090301155 - 0 SKS
60. FIRLIANSYAH 01090301048 - 0 SKS
61. FIRZADA ALI 01090301167 - 0 SKS
62. FITRIA RAHMAYANI 01090301087 - 0 SKS
63. FRIYANA SARI 01090301059 - 0 SKS
64. GIANTI PUTRI 01090301003 - 0 SKS
65. HAFIZHAN IHSAN 01090301129 - 0 SKS
66. HANRI ADE SAPUTRA 01090301141 - 0 SKS
67. HELDA RIANTI 01090301036 - 0 SKS
68. HELEN JAYANTI 01090301007 - 0 SKS
69. HESTIE CUTRYA HR 01090301058 - 0 SKS
70. ICE DESPRINITA 01090301009 - 0 SKS
71. IIN MUTMAINAH 01090301076 - 0 SKS
72. INDAH ARYANTI 01090301005 - 0 SKS
73. INDAH GUSTI AYU 01090301088 - 0 SKS
74. INDAH PRATIWI 01090301031 - 0 SKS
75. INGGIT DAMAYANTI F 01090301115 - 0 SKS
76. INKA SEISTIKA 01090301174 - 0 SKS
77. IRMAYANTI MAYASARI 01090301180 - 0 SKS
78. ISMAWATI 01090301128 - 0 SKS
79. JAN EVANYIAS P 01090301050 - 0 SKS
80. JESSICA AGNES 01090301181 - 0 SKS
81. JUHAIRIYAH 01090301103 - 0 SKS
82. KARINA SELVIANA 01090301066 - 0 SKS
83. KIKI RIZKYA 01090301061 - 0 SKS
84. KOKO TRIYATMOKO 01090301178 - 0 SKS
85. LABELSEF ANDARSAN 01090301132 - 0 SKS
86. LENI NOVIYANTI 01090301082 - 0 SKS
87. LIANA FARAH DIBA 01090301139 - 0 SKS
88. LIMIN AKBAR RAMADHAN 01090301162 - 0 SKS
89. LINDA FERIYANI 01090301191 - 0 SKS
90. LUPITA PUTRI 01090301060 - 0 SKS
91. M FIRDAUS APRISANDY 01090301156 - 0 SKS
92. M INDRA WAHYONO 01090301154 - 0 SKS
93. M S AKSA WIBOWO 01090301046 - 0 SKS
94. M. HAFIZ DWISYAHPUTRA 01090301112 - 0 SKS
95. M. ILHAM HARY P 01090301102 - 0 SKS
96. M. RIZANI 01090301093 - 0 SKS
97. M.DENTA TRI LAKSANA 01090301142 - 0 SKS
98. M.RANGGA PUTRA PRATAMA 01090301172 - 0 SKS
99. M.REZA PAHLEVI 01090301168 - 0 SKS
100. M.RIDHO RAMADHONI 01090301169 - 0 SKS
101. M.SYARIF AL AMIN 01090301188 - 0 SKS
102. M.WILDHAN REZA P 01090301136 - 0 SKS
103. MARWANSYAH PUTRA 01090301192 - 0 SKS
104. MAULIANDRI OKTA PRATAMA 01090301035 - 0 SKS
105. MAULIDIN ASYHAR 01090301021 - 0 SKS
106. MEIRIZKA DWI UTAMI 01090301118 - 0 SKS
107. MELDA SARI 01090301053 - 0 SKS
108. MELISA 01090301030 - 0 SKS
109. MELISA AGUSTINA 01090301004 - 0 SKS
110. MELISA EKA PUTRI 01090301149 - 0 SKS
111. META AMIDA 01090301025 - 0 SKS
112. META VALVIA 01090301081 - 0 SKS
113. MOHAMMAD AFIFI R 01090301126 - 0 SKS
114. MOHAMMAD ASSADAT 01090301057 - 0 SKS
115. MUHAMMAD AYUB 01090301104 - 0 SKS
116. MUHAMMAD IRSAN 01090301010 - 0 SKS
117. MUHAMMAD RAFSANJANI 01090301028 - 0 SKS
118. MUHAMMAD RIYANTO 01090301166 - 0 SKS
119. MUHAMMAD TOYIB 01090301183 - 0 SKS
120. NINDYA FEBRIALDA 01090301001 - 0 SKS
121. NOVIAN FADLI 01090301039 - 0 SKS
122. NOVITA SEPTIANI 01090301134 - 0 SKS
123. NUR MARINA SUPITRA 01090301044 - 0 SKS
124. NYAYU MURNIYATI 01090301119 - 0 SKS
125. OLIVIA EKOWATI S 01090301158 - 0 SKS
126. PEGGY TRI REGINA 01090301077 - 0 SKS
127. PINKAN YOLANDA 01090301100 - 0 SKS
128. PRIMA ALDO GOSTA 01090301123 - 0 SKS
129. PRIMA DATTA SINULINGGA 01090301122 - 0 SKS
130. PUTRI PERMATASARI H 01090301012 - 0 SKS
131. RABITHAH ALQIBTIAH 01090301113 - 0 SKS
132. RAFIKA KENCANA 01090301047 - 0 SKS
133. RAHMA AMALIYAH 01090301033 - 0 SKS
134. RENY ANGGRAENI 01090301106 - 0 SKS
135. RENY PUSPITA 01090301179 - 0 SKS
136. RESTI UTARI 01090301109 - 0 SKS
137. REVY YUHANDI 01090301137 - 0 SKS
138. REZZA PRAYUDI S 01090301027 - 0 SKS
139. RIAN HERVI PRATAMA 01090301070 - 0 SKS
140. RICA YOAN 01090301148 - 0 SKS
141. RICARDO RIZKY 01090301186 - 0 SKS
142. RICKY SILVAN 01090301133 - 0 SKS
143. RIKA ANGGUN P 01090301097 - 0 SKS
144. RIKA DWI AFRIANI 01090301062 - 0 SKS
145. RIKA PURNAMA 01090301099 - 0 SKS
146. RIKO GANDA JUNTAMA 01090301040 - 0 SKS
147. RINALDY SALEH 01090301068 - 0 SKS
148. RINI VEBY MARETHA 01090301131 - 0 SKS
149. RIRIN MEILANI SUMKAR 01090301157 - 0 SKS
150. RISKA AGUSWATI 01090301067 - 0 SKS
151. RISKA AMELIA 01090301152 - 0 SKS
152. RIZKI MARKIANO S 01090301145 - 0 SKS
153. RIZKI RAHMAWATI 01090301147 - 0 SKS
154. RIZKIAJI PRESTIZA 01090301163 - 0 SKS
155. RIZKY MARTIYANA 01090301184 - 0 SKS
156. ROKY RINALDO 01090301185 - 0 SKS
157. SAFIRA ELFADHILAH 01090301144 - 0 SKS
158. SAKINAH 01090301069 - 0 SKS
159. SANDITIA MEITRIANDA 01090301146 - 0 SKS
160. SARAH AULIA CIZA 01090301014 - 0 SKS
161. SATRIO RIMBA WANTO 01090301150 - 0 SKS
162. SEPTIAN NIAL ORTEGA 01090301190 - 0 SKS
163. SHEILLA PRIMASARI 01090301023 - 0 SKS
164. SHELLY TRI RIANNILA 01090301108 - 0 SKS
165. SHIFA SITI ARAFAH 01090301098 - 0 SKS
166. SISCA EMILLIA 01090301101 - 0 SKS
167. SISKA AFRILIA D 01090301055 - 0 SKS
168. SRI WAHYUNI 01090301054 - 0 SKS
169. SUCI DWITASARI 01090301177 - 0 SKS
170. SUGANDA 01090301170 - 0 SKS
171. SUPANDI 01090301037 - 0 SKS
172. SURYA AJI PAMUNGKAS 01090301175 - 0 SKS
173. SYAHFADEL GUSRUL MR 01090301086 - 0 SKS
174. TANTY W HUTAPEA 01090301092 - 0 SKS
175. TRI HANDAYANI 01090301072 - 0 SKS
176. TRI UTAMI DEWI 01090301130 - 0 SKS
177. TRI WIDIANTO 01090301015 - 0 SKS
178. TRIA NURMA LISA 01090301017 - 0 SKS
179. VERA ISMANIAR 01090301006 - 0 SKS
180. VILYA PERTIWI 01090301013 - 0 SKS
181. WIDYA FEBRIANTI 01090301090 - 0 SKS
182. WIKA MUTIA ANGGRAINI 01090301089 - 0 SKS
183. WINCE EKASARI 01090301080 - 0 SKS
184. WINDHA PERTIWI 01090301187 - 0 SKS
185. WINDY AGUSTIANA 01090301008 - 0 SKS
186. WITA FRESELI 01090301002 - 0 SKS
187. YEDI PRATAMA ISNAH 01090301063 - 0 SKS
188. YOGI PRABUDIANTA 01090301018 - 0 SKS
189. YULIA NINGSIH 01090301038 - 0 SKS
190. YULISA 01090301083 - 0 SKS
191. YULIUS ARIGANTA 01090301173 - 0 SKS
192. YUNIARTI ANGGRAINI 01090301176 - 0 SKS
193. ZELLA MUHARROMAH 01090301160 - 0 SKS

Pilih Program Studi »