DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Hukum - Ilmu Hukum (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2013:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2016/2017
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. A. BRAMANDYA ALHAKAM 02011181320157 - 0 SKS
2. ADAM APRIANTO 02011181320164 - 0 SKS
3. ADE IRMA SARI 02011281320080 - 0 SKS
4. ADI DWIJAYA SAPUTRA 02011181320116 - 0 SKS
5. ADITYA DWIPUTRA 02011181320030 - 0 SKS
6. AGUNG ABDURRAHMAN 02011181320167 - 0 SKS
7. AGUS CIPTO 02011181320181 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
8. AGUS SALIM 02011181320165 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
9. AGUSTINA DWITASARI 02011181320112 - 0 SKS
10. AHIRUL AKBAR 02011181320158 - 0 SKS
11. AHMAD MIRZA AKBAR 02011181320166 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
12. AHMAD MUHAJIR 02011181320085 - 0 SKS
13. ALFIRA NOVIA RIZKY 02011281320092 - 0 SKS
14. ALI AKBAR 02011181320180 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
15. ALI ALATAS 02011181320024 - 0 SKS
16. ANDIKA SAPUTRA 02011181320081 - 0 SKS
17. ANDRE LAMBAR POETRA 02011181320088 - 0 SKS
18. ANJAR TRIANTO 02011281320082 - 0 SKS
19. APENSI PARIDOH 02011281320099 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
20. APRILOVE ANUGRAH PUTERA 02011181320067 - 0 SKS
21. ARIEF PRATAMA WIBOWO 02011181320055 - 0 SKS
22. ARIF BUDIMAN 02011281320054 - 0 SKS
23. ARIFANDI 02011181320047 - 0 SKS
24. AYU INDRIANI 02011281320021 - 0 SKS
25. AYU NOFITA SARI 02011181320126 - 0 SKS
26. AYUGI ZASUBHI BESTIA 02011181320114 - 0 SKS
27. BALKIS SAPUTRA 02011281320037 - 0 SKS
28. BARADA ALI AKBAR ARIFIN 02011181320106 - 0 SKS
29. BELLA SILVYANA AMIN 02011181320010 - 0 SKS
30. BHELLA RIANTI F 02011281320055 - 0 SKS
31. BIA MANGKUDILAGA 02011181320151 - 0 SKS
32. BOBYANTA CANIAGO 02011181320038 - 0 SKS
33. CHANDRA TRI YOGA 02011281320046 - 0 SKS
34. CHORINA ALPA 02011281320104 - 0 SKS
35. CITRA MAHARANI SUSANTI .P 02011181320139 - 0 SKS
36. DANIEL SIMAMORA 02011181320048 - 0 SKS
37. DARMI 02011181320103 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
38. DEBBY SULISTIAWAN 02011181320147 - 0 SKS
39. DELPITA SARI 02011181320178 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
40. DESTIANA TRIUTAMI 02011181320052 - 0 SKS
41. DESY RATNA SARI 02011181320176 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
42. DEWAR RUCY 02011181320018 - 0 SKS
43. DEWI YULIANTI 02011281320005 - 0 SKS
44. DHINDA RATRI PUTRISTIRA 02011181320065 - 0 SKS
45. DIDI KURNIAWAN 02011181320029 - 0 SKS
46. DIMAS ALDI P 02011181320025 - 0 SKS
47. DINA ALPIA RIZA 02011181320063 - 0 SKS
48. DITA MEIRIZAH 02011281320098 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
49. DITA RAMADALITA PUTRI 02011181320012 - 0 SKS
50. DODDY TRISNA 02011181320004 - 0 SKS
51. DWI FAJAR PRATOMO 02011181320153 - 0 SKS
52. DYAN LIESTA PUTRA M 02011281320003 - 0 SKS
53. EGI WARDIANSYAH 02011281320068 - 0 SKS
54. EKA PERMANA 02011181320060 - 0 SKS
55. EKA SAFRIANTI 02011181320046 - 0 SKS
56. EKANIANTA SEMBIRING 02011181320019 - 0 SKS
57. ELVAN DWI PUTRA 02011181320087 - 0 SKS
58. ELVRI DAYANA ANGGRAINI 02011181320013 - 0 SKS
59. ERWIN SUSILO 02011281320073 - 0 SKS
60. EVI ZAHARA 02011181320074 - 0 SKS
61. FADHEL SURYA WIJAYA 02011181320144 - 0 SKS
62. FADILA NUR AMALIA 02011181320035 - 0 SKS
63. FEBY PRATIWI 02011181320031 - 0 SKS
64. FERBY OSTIAN 02011181320145 - 0 SKS
65. FERNO DOFFY PRATAMA 02011181320054 - 0 SKS
66. FITRIANI 02011181320105 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
67. GANDI ADITYA 02011181320146 - 0 SKS
68. GERRI ANDARA SAPUTRA 02011381320126 - 0 SKS
69. GINA CATHERINE GULTOM 02011181320057 - 0 SKS
70. HAMDAN FEBRA RINALDO 02011181320134 - 0 SKS
71. HANDIKA SARI 02011181320173 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
72. HARRY MOHAMMAD SATRIA 02011381320086 - 0 SKS
73. HARTIKAH 02011181320037 - 0 SKS
74. HARYADI 02011181320179 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
75. HENDRA PEBRIAN SIMAMORA 02011181320050 - 0 SKS
76. HERU KRISDYANSYAH 02011181320078 - 0 SKS
77. HERVAN DWISON 02011181320061 - 0 SKS
78. HINDA AGUSTINA 02011181320184 - 0 SKS
79. ILMA RANI ABIDIN 02011181320155 - 0 SKS
80. IMAM SUTIONO 02011181320108 - 0 SKS
81. INDAH MELA 02011181320132 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
82. INDAH RIZKY MAULINA 02011181320007 - 0 SKS
83. INDRI LINTANG DEWI 02011281320020 - 0 SKS
84. INNEKE PRATIWI 02011181320175 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
85. JEFFRI ANDREAS HUTABARAT 02011181320006 - 0 SKS
86. JODHI PRAYOGO 02011181320113 - 0 SKS
87. JOU WASINTON SIAHAAN 02011181320066 - 0 SKS
88. KOMARA TUNGGA DWI YANTI 02011181320036 - 0 SKS
89. LAILA AZZURA 02011281320016 - 0 SKS
90. LINAWATI 02011181320128 - 0 SKS
91. LUSIANA SIMBOLON 02011181320020 - 0 SKS
92. M. ADITIYA NUGRAHA 02011181320140 - 0 SKS
93. M. AMIR HIBATULLAH 02011181320053 - 0 SKS
94. M.HUSNI THAMRIN 02011181320028 - 0 SKS
95. MAHFI AL AMIN 02011181320149 - 0 SKS
96. MANGARATUA BENKUARTUS SIMARMATA 02011181320072 - 0 SKS
97. MARTA DINATA HASUDUNGAN 02011181320033 - 0 SKS
98. MARTINI 02011181320096 - 0 SKS
99. MEGAWATI 02011181320075 - 0 SKS
100. MEILINA 02011181320141 - 0 SKS
101. MELIA DWI PUTRI HENI HIDAYATI 02011181320093 - 0 SKS
102. MELISA WATI 02011181320171 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
103. MENTARI VEBRIANI 02011181320058 - 0 SKS
104. MERI SRIYENI 02011181320080 - 0 SKS
105. META SARI 02011181320107 - 0 SKS
106. MICO ROBERTO PINEM 02011181320135 - 0 SKS
107. MIRANDA YOKANA 02011181320034 - 0 SKS
108. MOH. ICHSAN SHADIQ 02011181320009 - 0 SKS
109. MOHAMMAD ALI FIKRI 02011181320089 - 0 SKS
110. MOHD HERDIANSYAH 02011981318001 - 0 SKS
111. MUHAMAD AJI WISNU G 02011181320131 - 0 SKS
112. MUHAMAD ARIF RIFA'I 02011181320023 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
113. MUHAMAD FEEBRY 02011181320127 - 0 SKS
114. MUHAMMAD ARIF SUPRIANTO 02011181320169 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
115. MUHAMMAD FARIZ HAZMI 02011181320042 - 0 SKS
116. MUHAMMAD REVQI HERDIAN 02011181320111 - 0 SKS
117. MUHAMMAD REZA REVALDY 02011181320044 - 0 SKS
118. MUHAMMAD REZI REVALDO 02011181320049 - 0 SKS
119. MUHAMMAD RIZKY JULYANSYAH 02011181320124 - 0 SKS
120. MUKHTAR RAHMAT HASIBUAN 02011181320011 - 0 SKS
121. MUTIA PUTRI PURNOMO 02011181320073 - 0 SKS
122. MUTIARA HILMA 02011181320015 - 0 SKS
123. NANDA PERTIWI 02011181320040 - 0 SKS
124. NIKI AGUSTI 02011181320174 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
125. NORYTA IRANI HUTABARAT 02011181320071 - 0 SKS
126. NOVI ELIANA 02011181320099 - 0 SKS
127. NOVITA SITUMORANG 02011181320059 - 0 SKS
128. NURHASANAH 02011281320041 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
129. NURLAILI 02011181320177 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
130. NUSA PURBA 02011181320070 - 0 SKS
131. OKMIKARULLAH 02011281320100 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
132. OKRIYUS MIDIN PRATAMA 02011181320133 - 0 SKS
133. OKTA RANIWIDYA R 02011281320018 - 0 SKS
134. ONKY RINALDY HARAHAP 02011181320125 - 0 SKS
135. PANI SAWIRAN 02011181320150 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
136. PIPIN LESTARI 02011181320182 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
137. PUTRI MILADIYANA 02011181320137 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
138. RAHMA ADITYA 02011181320062 - 0 SKS
139. RAHMAD MUHANSYAH 02011281320045 - 0 SKS
140. RAHMAT AWALIN 02011181320183 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
141. RAHMAT KURNIAWAN NASUTION 02011181320162 - 0 SKS
142. RAHMI MUKAROMAH 02011281320029 - 0 SKS
143. RAKA OKTAFIANDI 02011181320156 - 0 SKS
144. RANDI IRAWAN 02011381320156 - 0 SKS
145. REYGA JELINDO 02011181320027 - 0 SKS
146. REZA ANDREASTAMA 02011281320088 - 0 SKS
147. RHIFKI ADHYAKSA JU 02011181320130 - 0 SKS
148. RIFKA HAYATI THAMRIN 02011181320104 - 0 SKS
149. RIMA MAHARAYA 02011181320014 - 0 SKS
150. RINI SUSANTI SARI 02011181320092 - 0 SKS
151. RINO NOVIARDI 02011181320043 - 0 SKS
152. RIO HARDIANTO 02011181320138 - 0 SKS
153. RISA WAHYUNI 02011381320007 - 0 SKS
154. RISCHA LADY YULIET 02011181320142 - 0 SKS
155. RIYAN ARDY PRATAMA 02011281320081 - 0 SKS
156. RIZKI RAMADHANI 02011181320008 - 0 SKS
157. ROKKY JONATAN GINTING 02011281320031 - 0 SKS
158. ROMI PAHLLEVI 02011181320082 - 0 SKS
159. ROSALINA PERTIWI GULTOM 02011181320098 - 0 SKS
160. ROSMAWATI PUTRI 02011181320076 - 0 SKS
161. ROY GITA SAPUTRA 02011181320077 - 0 SKS
162. RUTHCHE OKHTAVIANI SINAGA 02011181320159 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
163. SABILLA HUTAMI ADININGSIH 02011181320123 - 0 SKS
164. SAMUEL VERDO COUSTEAU SIHOMBING 02011181320160 - 0 SKS
165. SANDRA DWI WAHYUNI 02011181320129 - 0 SKS
166. SARI MURNIATI W 02011281320017 - 0 SKS
167. SEFTIYAN ALHADI 02011181320143 - 0 SKS
168. SELA DEPI ANDALA 02011181320102 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
169. SELVIRIA 02011281320015 - 0 SKS
170. SEPTA DIANSARI 02011181320172 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
171. SHELLY YULIANTI 02011381320063 - 0 SKS
172. SINDIANA 02011381320050 - 0 SKS
173. SINTA JUNITA 02011181320118 - 0 SKS
174. SISKA KUSUMAWATI 02011181320117 - 0 SKS
175. SITI ROMLAH 02011181320002 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
176. SRI AYU ALDIRA TANJUNG 02011181320079 - 0 SKS
177. SRI RINI RAHAYU NINGSIH 02011181320161 - 0 SKS
178. SUCI PUSPA SARI 02011281320058 - 0 SKS
179. SUCI YUNDHA WIJAYA 02011181320032 - 0 SKS
180. SUHARSIH 02011181320041 - 0 SKS
181. SULTONI 02011181320109 - 0 SKS
182. SUPRIONO 02011181320039 - 0 SKS
183. SURYA ABDI JULIANSYAH 02011181320148 - 0 SKS
184. SUSMITHA MEILANY 02011181320022 - 0 SKS
185. SUTARDI 02011181320068 - 0 SKS
186. SYAHRIZAL FAHLEVY 02011181320101 - 0 SKS
187. SYINAR BULAN 02011281320072 - 0 SKS
188. TANIA GASIA 02011181320170 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
189. TARA ANNISYA 02011181320095 - 0 SKS
190. TIMOTIUS EVAN JUHANTO 02011181320136 - 0 SKS
191. TRI ASTUTI ANDAYANI 02011181320090 - 0 SKS
192. TRI JULIAN SAMBUAGA 02011181320119 - 0 SKS
193. TYO ANGGARA 02011181320121 - 0 SKS
194. UZWANI 02011181320163 - 0 SKS
195. VENA RAMA YANTI 02011181320064 - 0 SKS
196. VENIE MURTRIYANI 02011181320091 - 0 SKS
197. VERDIAN RIFANSYAH 02011181320056 - 0 SKS
198. VIVI JUNITA N 02011281320051 - 0 SKS
199. WAHYUDI BRAWIJAYA 02011181320021 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
200. WETTA DEPRIANI 02011181320097 - 0 SKS
201. YASSER SHABRI S 02011281320065 - 0 SKS
202. YELI NEPEDIA PEKALITA 02011181320094 - 0 SKS
203. YELLI TRI FONI 02011181320100 - 0 SKS
204. YENI RIANA 02011181320154 - 0 SKS
205. YERICHO PARDAMEAN 02011181320045 - 0 SKS
206. YERRY ANRO FOZA 02011181320026 - 0 SKS
207. YESSI WULANTARI 02011281320108 - 0 SKS
208. YOGA HANDIKA 02011181320016 - 0 SKS
209. YOGI IRWANSYAH 02011281320113 - 0 SKS
210. YONGSIN GOLDEN BERUTU 02011181320069 - 0 SKS
211. YOSPA MEYSERI 02011181320152 AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) 0 SKS
212. YULVA ERAWATI MUTIA 02011181320001 - 0 SKS
213. YUNISA R P 02011281320002 - 0 SKS

Pilih Program Studi »


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [22 Juli 2016] [151 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL 2016
  [15 Juni 2016] [1245 Hits]
SEMINAR NASIONAL DIES KE-53 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
  [03 Mei 2016] [7748 Hits]
SICEST 2016 - SRIWIJAYA INTERNATIONAL CONFERENCE IN ENGINEERING , SCIENCE, AND TECHNOLOGY (NOVEMBER 9-10, 2016)
  [08 April 2016] [8464 Hits]
SEMINAR NASIONAL HISKI 2016
  [21 September 2015] [582389 Hits]
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI RISET SAINS DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASIA (MEA)

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [20 Juli 2016]
PANDUAN AKSES LANGGANAN E-JOURNAL&PANDUAN AKSES LANGGANN SCOPUS 2016
  [13 Juli 2016]
PENYELENGGARAAN THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE TECHNOLOGY PARK (IICSTP), SEMINAR NASIONAL TECHNOPRENEURSHIP DAN ALIH TEKNOLOGI (TEKNO ALTEK), PAMERAN INOVASI DAN KREATIVITAS HASIL LITBANG (PIKHL) 2016
  [01 Juli 2016]
UNDANGAN PESERTA WORKSHOP DAN KLINIK PENULISAN MANUSKRIP BAGI PENERIMA HIBAH PENELITIAN DISERTASI DOKTOR DAN PENELITIAN FUNDAMENTAL TAHUN 2016
  [01 Juli 2016]
PROPOSAL PENELITIAN DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL TAHUN 2016 PELAKSANAAN 2017
  [29 Juni 2016]
SURAT EDARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: PENGUNDURAN TANGGAL UNGGAH LAPORAN KEMAJUAN, CATATAN HARIAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN 70%

.:: LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
  [26 Juli 2016]
LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PROGRAM PPM LP2M TAHUN 2016
  [09 Juni 2016]
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI USULAN KEGIATAN PENGABDIAN TAHUN 2016
  [12 Mei 2016]
DAFTAR NILAI KKN ANGKATAN 84
  [23 Maret 2016]
PELEPASAN MAHASISWA KKN KHUSUS PRODI KEDOKTERAN GIGI TAHUN 2016 DENGAN TEMA
  [15 Februari 2016]
PELATIHAN DPL KKN LPM UNSRI TAHUN 2016

.:: LOWONGAN KERJA
  [05 Juni 2016] [3831 Hits]
REKRUTMEN TELKOMSEL UNTUK LULUSAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA (NEW)
  [28 Februari 2016] [116300 Hits]
KESEMPATAN BERKARIR PADA PROGRAM REKRUTMEN TRAINEE PT. BUKIT ASAM (PERSERO), TBK. TAHUN 2016
  [24 November 2015] [315882 Hits]
LOWONGAN KERJA PT VALE INDONESIA TBK
  [07 Mei 2015] [462224 Hits]
LOWONGAN KERJA PT. PLN (PERSERO) LOKASI: PALEMBANG, TAHUN 2015
  [28 April 2015] [463545 Hits]
INDOFOOF CBP SUKSES MAKMUR, TBK

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Sriwijaya
  SK Rektor Universitas Sriwijaya Tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Semester Antara
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

 


.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: PUSAT UNGGULAN RISET


.:: JASA KETENAGAKERJAAN


.:: LINK


.:: RANKING


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644
Email: humas(@)unsri.ac.id