DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Teknik - Teknik Mesin (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2010:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ADITHA VERDIAN PANAE 03101005078 - 0 SKS
2. ADLAN QOWI 03101005061 - 0 SKS
3. ADVENT MANURUNG 03101005075 - 0 SKS
4. AGENG INSANI 03101005071 - 0 SKS
5. AGUS AMRAN WIJAYA 03101005067 - 0 SKS
6. AGUS SETIAWAN 03101005054 - 0 SKS
7. AKHMAD RIZKI ABBAS 03101005056 - 0 SKS
8. AKHMAD ROSYADI 03101005058 - 0 SKS
9. ALIM BUDIMAN SAPUTRA 03101005029 - 0 SKS
10. ANDRI NAINGGOLAN 03101005077 - 0 SKS
11. ARIEF SETYADHI YOGA 03101005021 - 0 SKS
12. BAMBANG SUHARYANTO 03101005062 - 0 SKS
13. CHANDRA ISKANDAR 03101005052 - 0 SKS
14. CHANDRA PERMADI 03101005069 - 0 SKS
15. DANI PURBO NUGROHO 03101005037 - 0 SKS
16. DENDI G PRI HANDOKO 03101005016 - 0 SKS
17. DEVRI FALEKA 03101005032 - 0 SKS
18. DHANI HARI ADITAMA 03101005063 - 0 SKS
19. DINO PRAKASA 03101005022 - 0 SKS
20. DODI HERMANSYAH 03101005081 - 0 SKS
21. DOLA FRIYANTO D 03101005082 - 0 SKS
22. DWI JOE LEE OWAM 03101005066 - 0 SKS
23. EDWIN L. PANJAITAN 03101005070 - 0 SKS
24. EMON EFRALDO S 03101005059 - 0 SKS
25. ENJANG BAYU WIRATNO 03101005045 - 0 SKS
26. ERFANDI FADLI 03101005014 - 0 SKS
27. FEBRI ANDIKA 03101005083 - 0 SKS
28. FIRDAUS 03101005023 - 0 SKS
29. FRIANTO S 03101005089 - 0 SKS
30. HAFIZD IBRAHIM MARSIL 03101005035 - 0 SKS
31. HANGGARA YP 03101005015 - 0 SKS
32. HARLANDO M PASARIBU 03101005053 - 0 SKS
33. HARRY ADRIANSYAH 03101005027 - 0 SKS
34. HARSUADI PRASTYA T 03101005020 - 0 SKS
35. HENDI PRABOWO 03101005041 - 0 SKS
36. HENDRA S. M. LUMBAN GAOL 03101005084 - 0 SKS
37. HENDRA WIJAYA 03101005093 - 0 SKS
38. HENDRANATA 03101005080 - 0 SKS
39. HENDRI IDE DINATA 03101005024 - 0 SKS
40. HENDRO BRAYOGA 03101005030 - 0 SKS
41. IGNATIUS YAN EDWARD 03101005090 - 0 SKS
42. IHSAN BUDIMAN 03101005026 - 0 SKS
43. ILHAM ROMADHON 03101005012 - 0 SKS
44. IMAN EDI KUSWARI 03101005060 - 0 SKS
45. IRFAN NAFIAH 03101005002 - 0 SKS
46. IRFAN SOPIAN 03101005009 - 0 SKS
47. IRFANSYAH T.A. PUTRA 03101005018 - 0 SKS
48. ISKHANDAR D F PURBA 03101005085 - 0 SKS
49. JERIKO HUTASOIT 03101005033 - 0 SKS
50. JOSUA.A.P. BATUBARA 03101005074 - 0 SKS
51. KIAGUS HABIBI 03101005038 - 0 SKS
52. KRIS HYDROSEPTIAN 03101005065 - 0 SKS
53. M. AGUS FADHLULLAH 03101005011 - 0 SKS
54. M. ALBAR SUWADI NUGRAHA 03101005031 - 0 SKS
55. M. DWI KURNIAWAN 03101005017 - 0 SKS
56. M. HERMAWAN N 03101005055 - 0 SKS
57. M. JEFRIANTO 03101005028 - 0 SKS
58. M. RAMADHONY KUSUMA 03101005040 - 0 SKS
59. M. REZA PRATAMA 03101005046 - 0 SKS
60. M.FAJRI KURNIAWAN 03101005049 - 0 SKS
61. MAHFUD YUDHISTIRO 03101005068 - 0 SKS
62. MAZARI LEGI WIJAYA 03101005087 - 0 SKS
63. MGS M. WAFA`A AD 03101005042 - 0 SKS
64. MUHAMMAD AULIA ZIKRY 03101005034 - 0 SKS
65. MUHAMMAD SUMMA ADAM 03101005006 - 0 SKS
66. MUSTAQIM ISADULLAH 03101005073 - 0 SKS
67. NUGRAHA ADHI P 03101005039 - 0 SKS
68. OKI SUPRADA OMPUSUNGGU 03101005088 - 0 SKS
69. PATROL MUTAQIN 03101005001 - 0 SKS
70. PEBRI LEO SAPUTRA 03101005003 - 0 SKS
71. PRAMUNINGTIAS D 03101005013 - 0 SKS
72. RACHMAD PERMANA SAPUTRA 03101005048 - 0 SKS
73. RELLY INDO 03101005043 - 0 SKS
74. REZFIKO AGDIALTA 03101005036 - 0 SKS
75. RIAN HERCOLES 03101005005 - 0 SKS
76. RINDO TRI SAPUTRA 03101005051 - 0 SKS
77. RIZKI MAHAPUTRA 03101005064 - 0 SKS
78. ROBY MAULIANSYAH 03101005007 - 0 SKS
79. SABAR H SINAGA 03101005050 - 0 SKS
80. SARI NASIB PANGIHUTAN SIBUEA 03101005086 - 0 SKS
81. SELAMAT WILIANTO 03101005025 - 0 SKS
82. SHANDI HASNUL FARIZAL 03101005079 - 0 SKS
83. SUARDI 03101005057 - 0 SKS
84. SUHARDI 03101005094 - 0 SKS
85. SYUKRIYA HAMDHANI 03101005010 - 0 SKS
86. TIO PARDAMEAN S 03101005092 - 0 SKS
87. TOROI SAUT J S 03101005091 - 0 SKS
88. TRENDY DAYA PAMUNGKAS 03101005044 - 0 SKS
89. VENTY LESTARI 03101005076 - 0 SKS
90. VINCENTCIUS J 03101005047 - 0 SKS
91. WEILIEM ABUBAKAR 03101005019 - 0 SKS
92. WIRA ANTAKA 03101005004 - 0 SKS
93. YESSI ANA SISKA 03101005072 - 0 SKS
94. YUYEN NOPPLES 03101005008 - 0 SKS

Pilih Program Studi »