DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Teknik - Teknik Arsitektur (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AFRIANSYAH 03091406038 - 0 SKS
2. AYU ROSHARINA 03091406002 - 0 SKS
3. AZRA FLORENTINA S 03091406017 - 0 SKS
4. BAGUS ADITYA HUTAMA 03091406031 - 0 SKS
5. CAKRAWATI RAHMI H 03091406001 - 0 SKS
6. CANDRA WIJAYA 03091406014 - 0 SKS
7. DALISKA SYAPUTRA 03091406004 - 0 SKS
8. DENDY PRAYOGA 03091406026 - 0 SKS
9. DHEA AIREN OKTAVIANTI 03091406003 - 0 SKS
10. DIDA DESMITA 03091406024 - 0 SKS
11. DINA KARUNIA 03091406030 - 0 SKS
12. DINA SETIANINGSIH 03091406028 - 0 SKS
13. DWI AISYAH ANANDA 03091406011 - 0 SKS
14. DWIYANANTI PRASTI H 03091406040 - 0 SKS
15. ERWIN KESUMA 03091406034 - 0 SKS
16. FATHAN QORIBI 03091406013 - 0 SKS
17. HARTA KESUMA WARDANA 03091406009 - 0 SKS
18. IMAM SETIADI 03091406023 - 0 SKS
19. INDAH WURI ARIFALLAH 03091406020 - 0 SKS
20. LELI IHSANULHUDA 03091406008 - 0 SKS
21. MARIA QIPTIAH 03091406005 - 0 SKS
22. MARTA DINATA 03091406039 - 0 SKS
23. MAULIA ZARTIKA 03091406032 - 0 SKS
24. MECHRUN NISHA 03091406035 - 0 SKS
25. MEIDYANTO MAKMUN 03091406037 - 0 SKS
26. META IFRISHA 03091406022 - 0 SKS
27. MONA ATMI ANUGRAH 03091406015 - 0 SKS
28. MONICA DARA DELIA S 03091406036 - 0 SKS
29. MUHAMMAD BAMBANG BUDI LUHUR 03091406018 - 0 SKS
30. NANCY AURORA 03091406033 - 0 SKS
31. NUR ANNISA WIDYAYULIANA 03091406006 - 0 SKS
32. OLIVIA MAULITTA 03091406016 - 0 SKS
33. PUTRI AFRIYANTIKA 03091406025 - 0 SKS
34. QUIN NANINIVI S 03091406007 - 0 SKS
35. RIANA ELLA FANGESTI 03091406010 - 0 SKS
36. RIO WIRATAMA 03091406012 - 0 SKS
37. RYAN RIFAI 03091406021 - 0 SKS
38. TANTRI ADHYAH P 03091406029 - 0 SKS
39. TETA YOSI FETRISIA 03091406027 - 0 SKS
40. TEZA RINALDI 03091406019 - 0 SKS

Pilih Program Studi »