DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Ilmu MIPA (S3)
Tahun Angkatan 2019:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AHMAD AMIN 08013681924002 AKTIF 10 SKS
2. ARINI FOUSTY BADRI 08013681924006 AKTIF 10 SKS
3. AWALUL FATIQIN 08013681924011 AKTIF 10 SKS
4. DWITA OKTIARNI 08013681924004 AKTIF 10 SKS
5. IKE APRIANI 08013681924012 AKTIF 10 SKS
6. INDAH ANGGRAINI YUSANTI 08013681924013 AKTIF 10 SKS
7. KURRATUL 'AINI 08013681924008 AKTIF 10 SKS
8. MUHAMMAD IQBAL 08013681924005 AKTIF 10 SKS
9. NEZA RAHAYU PALAPA 08013681924001 AKTIF 10 SKS
10. RIRI NOVITA SUNARTI 08013681924010 AKTIF 10 SKS
11. SUTOPO 08013681924003 AKTIF 10 SKS
12. SYARIFAH 08013681924007 AKTIF 10 SKS
13. YUSTINA HAPIDA 08013681924009 AKTIF 10 SKS

Pilih Program Studi »